KYNO CENTER TILBURG
Lovensekanaaldijk 40, 5015 AK Tilburg, Tel: +31 (0)6 54 71 65 56


Boston Terrier Vrienden Nederland


Als eigenaar van een Boston Terriër komt u weinig of geen mensen tegen die dezelfde hobby hebben als u. Het initiatief om deze vereniging te starten komt van enkele bostoneigenaren. Wij willen leuke, leerzame, gezellige en kynologische activiteiten organiseren. Deze doelstelling willen we bereiken door op een vriendelijke en zeker ook leuke manier met onze leden in contact te blijven. In onze ogen kan dit zeker gepaard gaan met een serieuze aanpak, om het bostonras gezond te houden. We willen namelijk hulp bieden in de fokkerij en tevens begeleiden bij de opvoeding. Een goede, eenvoudige maar ook duidelijke website, die geheel in ons eigen beheer wordt gemaakt en bijgehouden, zal een van de hulpmiddelen naar het door ons gewenste resultaat zijn. We willen onze fokkers graag goed begeleiden en informeren. Als fokker dient u wel zelf uw verantwoordelijkheden te nemen. U bent immers verantwoordelijk voor de nakomelingen die u fokt. Voor advies bent u altijd welkom!

Voorlopig is Boston Terriër Vrienden Nederland een echte vriendengroep. Een Vriendengroep met een bestuur. Het bestuur wil werken aan de erkenningsprocedure, omdat we graag bij de Raad van Beheer aangesloten willen zijn. We willen ook (inter)nationaal kunnen werken met shows, fokkerszaken en alles wat in de kynologie van belang is. Door de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse politiek met betrekking tot kortsnuitige honden is dit doel niet eenvoudig te bereiken. Een eerste vereiste is dat we voldoende rasliefhebbers als lid van onze club hebben. We zijn liefhebber van een niet zo breed vertegenwoordigd ras, wat extra inzet en aandacht vraagt. Nieuwe leden en hulp bij het verwerven van de erkenning door de Raad van Beheer zijn daarom erg welkom. We willen een laagdrempelige vereniging zijn. Niet te laagdrempelig natuurlijk, zeker voor toekomstige leden en/of fokkers moet het van meet af aan duidelijk zijn dat we een serieuze groep zijn. De nadruk in onze vereniging ligt niet op showresultaten, maar op gezondheid en karakter.

Als vereniging hebben we een vaste locatie voor evenementen, Kyno Center Tilburg. Trainen met honden noemt men ook wel ‘werken met de hond’. De Boston Terriër is veelzijdig! Vaak is de Boston Terriër in clips te zien waarin hij de meest vreemde capriolen uithaalt. Het is een serieuze komiek die haast altijd bereid is om te trainen, spelen, wandelen maar ook heel rustig in huis kan zijn. De Boston Terriër is goed met kinderen, mits beide correct opgevoed zijn natuurlijk!

Ons eigen clubblad ‘Boston’ verschijnt een paar keer per jaar en wordt digitaal aan onze leden toegestuurd. Dit professioneel gemaakte ledenblad is niet gevuld met reclame, maar staat vol met informatie waaraan iedere bostonliefhebber iets heeft. Natuurlijk vinden de leden er ook artikeltjes over de Boston en zijn dagelijks leven.

 

1603 Honden shutterstock Boston Terrier

 

IMG 20190115 WA0003